PDA

View Full Version : Các tiết mục văn nghệ NKYT 13 - Giáng Sinh Tình NgườiMai Cồ
28-12-2015, 01:52 PM
Các tiết mục văn nghệ NKYT 13 - Giáng Sinh Tình Người


1. Hoạt cảnh Giáng Sinh - gioitreconggiao.org

https://www.youtube.com/watch?v=bv0WAOEUa5Y


2. Kịch: Cô bé bán diêm - gioitreconggiao.org

https://www.youtube.com/watch?v=wbbBK_vsmz0


3. Múa: Ngày đá đơm bông - gioitreconggiao.org

https://www.youtube.com/watch?v=pfFrlinaa14


4. Hát: Ông Già Noel Vui - Bích Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=mZr1Flsl7Yg


5. Hát: Cám ơn tình yêu - Tuân ft Chi

https://www.youtube.com/watch?v=his4We81U9w