PDA

View Full Version : BCTC Tháng 12 năm 2015anhnguyen
16-01-2016, 09:50 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn đến cuối tháng 12/2015 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 12/2015 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
46,215,500 & 700 euro

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7783-BCTC-Thang-11-nam-2015Café Thánh ca tháng 12
1,006,000

Quỹ NKYT 13 còn
5,381,000

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7801-BCTC-NKYT-13-Giang-Sinh-Tinh-Nguoi-19-12-2015-20-12-2015-Mua sữa , bánh mì ( Trao Yêu Thương 3)

575,000
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7795-Trao-yeu-thuong-3-Dem-Giao-Thua-Yeu-ThuongCỘNG PHÁT SINH
52,602,500
575,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
52,027,500 &700 euro


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .