PDA

View Full Version : Mẹ Maria - Mẹ của Chúa Giêsusmiles
23-12-2010, 12:07 AM
Tình cờ lên mạng search được một bộ phim lồng tiếng việt nói về Mẹ Maria, mời mọi người cùng xem.


clip 1

http://www.youtube.com/watch?v=prtkURPmeuk

clip 2

http://www.youtube.com/watch?v=owndm55JpOQ

clip 3

http://www.youtube.com/watch?v=xeEmn44CAE8

clip 4

http://www.youtube.com/watch?v=t7vXb9Fcve0

clip 5

http://www.youtube.com/watch?v=cIZIi84oMyE

clip 6

http://www.youtube.com/watch?v=FpEd-1XQlXE

clip 7

http://www.youtube.com/watch?v=ewyr3LwIXbc

clip 8

http://www.youtube.com/watch?v=88PixLCwZGM

clip 9

http://www.youtube.com/watch?v=9bYimwWjNnA