PDA

View Full Version : BCTC Tháng 1& 2 năm 2016anhnguyen
03-03-2016, 09:46 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 1&2/2016 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 1&2/2016 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
52,027,500& 700 euro

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7802-BCTC-Thang-12-nam-2015


18-01-16
Một Ân nhân ( Phương Anh chuyển)
400,000

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/6983-Gop-yeu-thuong?p=26212#post26212Một Ân nhân ( Tí Tủn chuyển)
500,000

Chị Nguyên Thảo ( Cô Teresa Trần chuyển)
500,000

Café Thánh Ca tháng 1/2016
504,000
24-02-16
Chia sẻ với Gia đình Anh Giuse Bùi Công Toản

5,000,000
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7816-Xin-giup-do-gia-dinh-anh-Giuse-giao-xu-Duc-Long-Xuan-Loc?p=26217#post26217Đổi Euro (300 euro*24.450)
7,335,000
26-02-16
Một bạn ủng hộ tranh thêu tay
4,000,000

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/6983-Gop-yeu-thuong?p=26212#post26212Café Thánh Ca tháng 2/2016
159,000

Bán vòng tay- gây quỹ
4,478,000

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/6983-Gop-yeu-thuong?p=26212#post26212CỘNG PHÁT SINH
69,903,500
5,000,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
64,903,500 & 400 euro

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .