PDA

View Full Version : BCTC Tháng 3 năm 2016



anhnguyen
04-04-2016, 10:03 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 3/2016 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 3/2016 ( ĐVT: ĐỒNG)


NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ




Tồn quỹ kỳ trước
64,903,500 &400 Euro


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7817-BCTC-Thang-1-amp-2-nam-2016


14-03-16
Đổi Euro (400*24810)
9,924,000








Café Thánh Ca tháng 3
940,000








Bán bao lì xì gây quỹ bác ái
40,461,000


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7822-BCTC-Ban-Bao-Li-Xi-Gay-Quy-Bac-Ai-Nam-2016




CỘNG PHÁT SINH
116,228,500
-
-




SỐ DƯ CuỐI KỲ
116,228,500









Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .