PDA

View Full Version : BCTC - Trao Yêu Thương 4 (10/4/2016)anhnguyen
27-04-2016, 09:59 AM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH : TRAO YÊU THƯƠNG 4 (10/4/2016) TẠI Cộng Đoàn Đức Tân (Thôn 2, Xã Đức Tân, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận).

ĐVT : VNĐ

A. CÁC KHOẢN THUSTT
DiỄN GiẢI
SỐ TiỀN


1
Thành viên đóng góp
3,200,000Tổng cộng
3,200,000

B. CÁC KHOẢN CHISTT
DiỄN GiẢI
ĐVT
SỐ
LƯỢNG
ĐƠN
GIÁ
THÀNH
TiỀN
GHI CHÚ


1
Mua gường mần non
Cái
25
230,000
5,750,0002
Mua gường mần non
Cái
5
245,000
1,225,0003
Bồn inox+ phao+ ống nước2,350,0004
Máy lọc nước
Cái
1
3,000,000
3,000,0005
Phần ăn thành viên( ăn sáng)210,0006
Tiền thuê xe 16 chỗ2,600,000

Cộng phát sinh


15,135,000C. TỔNG CỘNG THU- CHI
Diễn giải
Số Tiền


1
Tổng thu
3,200,000


2
Tổng chi
15,135,000Còn lại
(11,935,000)
**** Phần thiếu 11.935.000 đ sẽ trích quỹ .