PDA

View Full Version : BCTC Tháng 4 năm 2016anhnguyen
06-05-2016, 12:16 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 4/2016 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 4/2016 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
116,228,500


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7830-BCTC-Thang-3-nam-2016?goto=newpost


05-04-16
Thăm bệnh ( Thành viên diễn đàn)


285,000
30-04-16
Café Thánh ca tháng 4/2016
330,000
Chi phí chương trình Trao Yêu Thương 4


11,935,000
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7834-BCTC-Trao-Yeu-Thuong-4-10-4-2016-?p=26272#post26272
Chi phí chương trình NKYT 14


58,516,000
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7836-BCTC-Noi-Ket-Yeu-Thuong-14-16-amp-17-4-2016-?p=26275#post26275
CỘNG PHÁT SINH
116,558,500
70,736,000
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
45,822,500


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .