PDA

View Full Version : BCTC Tháng 5 năm 2016anhnguyen
09-06-2016, 09:16 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 5/2016 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 5/2016 ( ĐVT: ĐỒNG)NGÀY
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
45,822,500


31-05-16
Café thánh ca tháng 5/2016
564,000
Một Ân nhân ( Cha Thủ chuyển)
3,000,000


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/6983-Gop-yeu-thuong?p=26292#post26292
Một ân nhân
50,000


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/6983-Gop-yeu-thuong?p=26292#post26292
CỘNG PHÁT SINH
49,436,500
-
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
49,436,500


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .