PDA

View Full Version : BCTC- Tĩnh Tâm ở Long Khánh 19/6/2016anhnguyen
23-06-2016, 10:08 AM
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BUỔI TĨNH TÂM Ở LONG KHÁNH 19/6/2016STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


1
Thành viên đóng góp
1,800,000
2
Tiền thuê xe 16 chỗ

2,050,0003
Ăn sáng + nước uống

186,0004
Quà tặng

320,000
CỘNG PHÁT SINH
1,800,000
2,556,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
(756,000)

****** Phần thiếu: 756.000 đ trích quỹ diễn đàn.