PDA

View Full Version : BCTC - Mừng Bổn Mạng và Sinh Nhật Diễn Đàn Lần 6anhnguyen
12-07-2016, 09:17 AM
BCTC_BỔN MẠNG VÀ SINH NHẬT DIỄN ĐÀN LẦN 6 ( 2-3
/7/2016)
ĐVT : VNĐ


STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


1
Thành viên đóng góp
7,700,000
2
Cha Thủ mừng Bổn Mạng diễn đàn
2,000,000
3
Thuê xe 30 chỗ

4,500,0004
Quà tặng Cha

190,0005
Thuê lều

500,0006
Ẩm thực

3,240,0007
Tiền vô cổng đất trại

770,0008
Tiệc mừng Bổn Mạng 29/6

500,000
CỘNG PHÁT SINH
9,700,000
9,700,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
-