PDA

View Full Version : BCTC Tháng 6 năm 2016anhnguyen
13-07-2016, 04:32 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 6/2016 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 6/2016 ( ĐVT: ĐỒNG)STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
49,436,500

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7846-BCTC-Thang-5-nam-2016Café Thánh Ca tháng 6/2016
702,000

Tĩnh Tâm ở Long Khánh (19/6)

756,000
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7851-BCTC-Tinh-Tam-o-Long-Khanh-19-6-2016?goto=newpostCỘNG PHÁT SINH
50,138,500
756,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
49,382,500

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .