PDA

View Full Version : BCTC Tháng 7 năm 2016anhnguyen
12-08-2016, 02:52 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 7/2016 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 7/2016 ( ĐVT: ĐỒNG)


STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
49,382,500

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7856-BCTC-Thang-6-nam-2016?goto=newpostCafé Thánh Ca tháng 7/2016
964,000

Một khách CFTC ủng hộ
70,000
-
CỘNG PHÁT SINH
50,416,500
-
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
50,416,500Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .