PDA

View Full Version : BCTC Tháng 8 năm 2016anhnguyen
06-09-2016, 11:52 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 8/2016 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 8/2016 ( ĐVT: ĐỒNG)


STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


1
Tồn quỹ kỳ trước
50,416,500

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7861-BCTC-Thang-7-nam-2016?p=26326#post26326


2
Café Thánh Ca tháng 8/2016
1,309,000
3
Chi phí trang trí mừng sinh nhật CFTC

200,0004
Mừng sinh nhật Nốt Nhạc Giesu nhóm GTBCMN

250,000
CỘNG PHÁT SINH
51,725,500
450,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
51,275,500


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .