PDA

View Full Version : BCTC Tháng 9 năm 2016anhnguyen
05-10-2016, 11:52 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 9/2016 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 9/2016 ( ĐVT: ĐỒNG)


STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
51,275,500


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7866-BCTC-Thang-8-nam-2016?goto=newpost
Café Thánh Ca tháng 9/2016
398,000
Quỹ NKYT 15 còn
17537000
+1000 usd + 1500 euro


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7870-Bctc-noi-ket-yeu-thuong-15-11-amp-12-9-2016-?goto=newpost
Trao 3 suất học bổng ( Giáo Họ Xẻo Tam - Kiên Giang)
-
6,000,000
một suất 2 triệu
CỘNG PHÁT SINH
69,210,500+ 1000 usd+ 1500 euro
6,000,000
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
63,210,500+ 1000 usd+1500 euro


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .