PDA

View Full Version : BCTC Tháng 11 năm 2016anhnguyen
05-12-2016, 11:26 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 11/2016 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 11/2016 ( ĐVT: ĐỒNG)STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
65,856,500 & 1500 Euro

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7887-BCTC-Thang-10-nam-2016


1
Café Thánh ca tháng 11/2016
373,000
2
Chi phí họp chương trình Giáng Sinh Café Thánh Ca

264,0003
Chi phí Nối Kết Yêu Thương 16
-
37,876,000
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7893-Bctc-noi-ket-yeu-thuong-16-Phuc-cho-ai-xot-thuong-12-amp-13-11-2016-?p=26399#post26399


4
Chi phí tiền trạm _Giáo Xứ Long Hà Bạc Liêu

1,070,0005
Chia sẻ bánh cho người nghèo mùa Giáng Sinh _ Giáo Xứ Long Hà Bạc Liêu
& Giáo Xứ Kinh Nước Lên Cà Mau

10,000,000
CỘNG PHÁT SINH
66,229,500
49,210,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
17,019,500 & 1500 Euro
Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .