PDA

View Full Version : BCTC Tháng 12 năm 2016 & Tháng 1 năm 2017anhnguyen
02-02-2017, 07:00 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 12/2016 và Tháng 1/2017 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG THÁNG 12/2016 & Tháng 1/2017 ( ĐVT: ĐỒNG)


STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
17,019,500& 1500 euro


1
Café Thánh ca tháng 12/2016
385,000


2
Café Thánh ca tháng 1/2017
243,000
CỘNG PHÁT SINH
17,647,500 & 1500 euro
-
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
53,808,000*
Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .

* Đổi ngoại tệ : 1500 euro x 24.170 = 36.160.500 đ
( 53.808.000 = 36.160.500 + 17.647.500)