PDA

View Full Version : BCTC Tháng 02 năm 2017anhnguyen
12-03-2017, 04:03 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 02/2017 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 02/2017 ( ĐVT: ĐỒNG)STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
53,808,000


http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7905-BCTC-Thang-12-nam-2016-amp-Thang-1-nam-2017


1
Café Thánh ca tháng 2/2017
460,000
CỘNG PHÁT SINH
54,268,000
-
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
54,268,000

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .

Pere Joseph
14-03-2017, 01:26 AM
Cảm ơn Tâm Anh rất nhiều! :ye: