PDA

View Full Version : BCTC Tháng 3 năm 2017anhnguyen
09-04-2017, 03:23 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 03/2017 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 03/2017 ( ĐVT: ĐỒNG)


STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
54,268,000

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7915-BCTC-Thang-02-nam-2017


1
Chia sẻ với 2 bé sơ sinh bị bệnh
( viêm phổi-nhiễm trùng huyết …)
Hốc Môn

5,000,0002
Bán bao lì xì gây quỹ
73,818,000 & 3260 usd

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7917-BCTC-Ban-Bao-Li-Xi-Gay-Quy-Bac-Ai-Nam-2017


3
Bán hoa mai gây quỹ
1,770,000

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7923-BCTC-ban-hoa-mai-gay-quy-bac-ai-nam-2017


4
Cô Vân USA ủng hộ (50 USD * 22.810)
1,141,000

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/6983-Gop-yeu-thuong?p=26444#post26444


5
Café Thánh ca tháng 3/2017
810,000

CỘNG PHÁT SINH
131,807,000
5,000,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
126,807,000 và 3260 usd


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .