PDA

View Full Version : BCTC Tháng 5 năm 2017anhnguyen
23-06-2017, 09:19 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 05/2017 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 05/2017 ( ĐVT: ĐỒNG)


STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


1
Tồn quỹ kỳ trước
127,607,000 & 3260 usd2

Café Thánh ca tháng 5/2017
690,000
CỘNG PHÁT SINH
128,297,000
-
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
128,297,000 & 3260 usd
Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .