PDA

View Full Version : BCTC Tháng 6 năm 2017anhnguyen
23-07-2017, 01:16 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 06/2017 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 06/2017 ( ĐVT: ĐỒNG)
STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
128,297,000 & 3260 usd


1
Chi phí NKYT 17


27,620,000
2
Quà tặng thành viên


400,000
3
Café thánh ca 6/2017
551,000


4
Viếng đám tang


1,000,000


CỘNG PHÁT SINH
128,848,000
29,020,000
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
173,830,000 *
Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .


P/s: * Đổi ngoại tệ : 3260 usd * 22.700 = 74.002.000 đ
Số dư cuối = 99.828.000 +74.002.000 = 173.830.000 đ