PDA

View Full Version : BCTC - Mừng Bổn Mạng và Sinh Nhật Diễn Đàn Lần 7 (16-7-2017)anhnguyen
23-07-2017, 01:49 PM
BCTC_BỔN MẠNG VÀ SINH NHẬT DIỄN ĐÀN LẦN 7 ( 16/7/2017)
ĐVT : VNĐ

STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


1
Thành viên đóng góp
660,000


2
Quà tặng


833,000
3
Giấy gói quà


14,000
4
Nến


44,000
5
Ẩm thực


877,000
6
Bánh kem


450,000
7
Giỏ hoa


100,000
8
Đĩa giấy


40,000
9
Backdrop+ standi


250,000
10
Bong bóng


40,000


CỘNG PHÁT SINH
660,000
2,648,000
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
(1,988,000)

*** Phần thiếu : -1.988.000 đ sẽ trích quỹ diễn đàn