PDA

View Full Version : BCTC Tháng 7 năm 2017anhnguyen
13-08-2017, 11:36 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 07/2017 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 07/2017 ( ĐVT: ĐỒNG)
STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
173,830,000

http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7946-BCTC-Thang-6-nam-2017?goto=newpost


1
Chi phí Sinh Nhật và Bổn Mạng Diễn Đàn

1,988,000
http://gioitreconggiao.org/forum/threads/7948-BCTC-Mung-Bon-Mang-va-Sinh-Nhat-Dien-Dan-Lan-7-16-7-2017-?goto=newpostCỘNG PHÁT SINH
173,830,000
1,988,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
171,842,000
Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .