PDA

View Full Version : BCTC Tháng 2, 3, 4 năm 2018anhnguyen
27-05-2018, 08:12 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 2 , tháng 3 & tháng 4 năm 2018 như sau

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 2, 3 & 4 năm 2018 ( ĐVT: ĐỒNG)STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
127,358,000


https://
gioitreconggiao.org/forum
/threads/8008-
BCTC-Thang-11-amp-12-nam-2017-
Thang-1-nam-2018
1
Café Thánh ca Tháng 1-2018
780,000


2
Café Thánh ca Tháng 2-2018
215,000


3
Café Thánh ca Tháng 3-2018
980,000


4
Café Thánh ca Tháng 4-2018
645,000


5
Phí gia hạn Web diễn đàn


1,500,000
6
Viếng đám tang Mẹ Chú Tường


500,000
7
Mua quà biếu tết ân nhân


2,050,000
8
Viếng đám tang Ông Ngoại bạn Vân


500,000
9
Viếng đám tang Mẹ Cô Thu


270,000
10
Ân nhân ủng hộ NKYT 18 nhưng chưa nhận được


500,000
11
Chi Phí NKYT 20


30,442,000


CỘNG PHÁT SINH
129,978,000
35,762,000
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
94,216,000


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .

allihavetogive
04-06-2018, 10:23 AM
Chào Tâm Anh,
Lâu nay anh không hỗ trợ được gì cho anh em GTCG ngoài việc duy trì domain gioitreconggiao.org, nên anh xin gởi lại 1,500,000đ phí duy trì domain để anh em tùy nghi sử dụng vào những việc khác nhé, coi như cho anh đóng góp phần nhỏ vào những việc yêu thương mà anh chị em đang làm.
Thân mến!