PDA

View Full Version : BCTC Bán Bao Lì Xì Gây Quỹ Bác Ái Năm 2018anhnguyen
27-06-2018, 10:26 PM
BCTC Bán Bao Lì Xì Gây Quỹ Bác Ái Năm 2018 (ĐVT : VND)STT
Diễn giải
Thu
Chi


1
Tổng doanh thu
143,810,000 & 7.200 usd2
Ân nhân ủng hộ
11,530,0003
Chi Phí in ấn

88,200,000


4
Mua bao nilon , băng keo, bao xốp

1,103,000


5
Chi phí vận chuyển, đóng gói, cước phí giao hàng

2,781,000Cộng phát sinh
155,340,000
92,084,000Còn lại
63,256,000 &7.200 usd