PDA

View Full Version : BCTC Tháng 5-6 năm 2018anhnguyen
04-07-2018, 10:54 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 5 , tháng 6 năm 2018 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 5 &6 năm 2018 ( ĐVT: ĐỒNG)STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
94,216,000

https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8031-BCTC-Thang-2-3-4-nam-2018?goto=newpost


1
Một nhóm bạn áo xanh
1,470,000
2
Anh Khanh (Tâm Anh chuyển)
100,000
3
Bán máy đo huyết áp
750,000
4
Anh Vinh (Cựu Admin nhóm)
1,500,000
5
Viếng đám tang Cha Luy Gonzaga Maria

1,000,0006
Quỹ bán bao lì xì
63,256,000 & 7.200 usd

https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8039-BCTC-Ban-Bao-Li-Xi-Gay-Quy-Bac-Ai-Nam-2018?goto=newpostCỘNG PHÁT SINH
161,292,000 & 7.200 usd
1,000,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
160,292,000 & 7.200 usdAnhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .