PDA

View Full Version : BCTC Mừng Bổn Mạng và Sinh Nhật Diễn Đàn lần 8 (1/7/2018)anhnguyen
12-07-2018, 10:03 PM
BCTC Mừng Bổn Mạng Và Sinh Nhật Diễn Đàn Lần 8 (1/7/2018) ( ĐVT : vnd)STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


1
Gia đình Mai Cồ ủng hộ
500,000
2
Thành viên đóng góp
490,000
3
Xin Lễ

300,0004
Bánh sinh nhật

280,0005
Phần ăn trưa + trái cây

650,0006
Nước uống

50,000
CỘNG PHÁT SINH
990,000
1,280,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
(290,000)


***** Phần thiếu 290.000 đ sẽ trích quỹ