PDA

View Full Version : BCTC Tháng 8 năm 2018anhnguyen
03-09-2018, 12:10 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 8 năm 2018 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 8 năm 2018 ( ĐVT: ĐỒNG)STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
206,102,000 &5.200 usd
1
Tiền xe đi Đồng Tháp

1,700,0002
Anh Khanh (Tâm Anh chuyển)
100,000
3
Đổi ngoại tệ 3000 usd*23,200
69,600,000
4
Cà phê thánh ca Tháng 5/2018
510,000
5
Cà phê thánh ca Tháng 6/2018
200,000
6
Cà phê thánh ca Tháng 7/2018
565,000
7
Cà phê thánh ca Tháng 8/2018
845,000
8
Viếng đám tang Bà Ngoại bạn Thịnh

500,000
CỘNG PHÁT SINH
277,922,000
2,200,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
275,722,000 & 2.200 usd


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .