PDA

View Full Version : BCTC Tháng 9 năm 2018anhnguyen
08-10-2018, 08:23 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 9 năm 2018 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 9 năm 2018 ( ĐVT: VNĐ )STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
275,722,000 & 2200 USD

https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8054-BCTC-Thang-8-nam-2018?p=26767#post26767


1
Viếng đám tang bà Ngoại Bạn Ngân

500,0002
Anh Phi Khanh ủng hộ
100,000

Tâm Anh chuyển


3
Chi phí NKYT 21

44,871,000
https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8061-BCTC-Noi-Ket-Yeu-Thuong-21-Trang-Binh-An-22-9-2018-23-9-2018-?goto=newpostCỘNG PHÁT SINH
275,822,000 & 2200 USD
45,371,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
230,451,000 & 2200 USD

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .