PDA

View Full Version : Nhóm Máu Nào ?Jade
13-10-2018, 02:56 AM
NHÓM MÁU NÀO ?

Một người bạn hỏi tôi rằng : Đức Maria có nhóm máu O, còn Đức Jesus lại có nhóm máu AB, tại sao lại như vậy ?

Nếu xét về khoa học thì đây là điều không thể xảy ra với con người, bởi vì theo nguyên tắc huyết học, nếu người mẹ có nhóm máu O thì người con không bao giờ có nhóm máu AB, cho dù nhóm máu của người cha là O, A, B hay AB. Riêng trường hợp Đức Jesus, theo Đức Tin Công Giáo, nhờ mầu nhiệm Nhập Thể mà "Lời hoá thành Nhục Thể", nên có những điều không thể giải thích và hiểu tỏ tường hết được, bởi đó là mầu nhiệm.

Nếu chỉ nói là mầu nhiệm thì đơn giản quá, vậy khi nhìn xa hơn và ngẫm nghĩ thêm một chút thì chắc có lẽ là Thiên Chúa đang muốn nói với con người điều gì chăng ? Vậy ta thử nhìn và ngẫm nghĩ một chút thử xem sao !

Thông tin người bạn hỏi tôi Đức Maria có nhóm máu O là dựa vào sự kiện bức tượng Đức Maria ở Akita chảy máu và dầu, các nhà khoa học đã xét nghiệm và nhận thấy nhóm máu O. Còn nhóm máu Đức Jesus dựa vào vết máu trên tấm khăn liệm thành Turin và phép lạ Thánh Thể ở Lanciano.

Thân xác hữu hình của con người từ tinh cha - huyết mẹ mà thành, nên máu là cái căn bản nhất, cần thiết nhất phải có nơi con người. Có thể nói là dòng máu biểu hiện được căn tính của mỗi người.

Nhóm máu O là nhóm máu chuyên cho, phải chăng điều đó muốn nói rằng : tự căn bản Đức Mẹ là hình ảnh của sự cho đi trọn hảo. Mẹ đã trao cho Thiên Chúa tất cả từ tiếng xin vâng. Một thụ tạo phải biết bước ra khỏi sự đón nhận mà bước lên để trao ban.

Nhóm máu AB là nhóm máu chuyên nhận, vậy thì thật lạ là một Thiên Chúa Toàn Năng luôn trao ban lại thành chuyên nhận là cớ làm sao ? Cũng giống như con người sao ? Có hơn gì con người đâu ? Thì đúng vậy mà, có khác gì con người đâu ! Một Thiên Chúa đã "trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế" (Phi 2, 7). Để giống như con người, để nhận lấy tất cả những tội lỗi, khổ đau của con người lên chính mạng sống mình. Để nhận lấy thật nhiều khổ đau của người khác giữ cho chính mình và chỉ trao đi những niềm vui.

Bởi vì vốn dĩ cuộc đời này con người luôn ném khổ đau ra xa và chỉ giữ lấy niềm vui, nhưng niềm vui thì lại ít mà khổ đau lại nhiều, nên Thiên Chúa phải nhận phần nhiều những cái con người muốn ném đi thế thôi !

101 năm Đức Maria hiện ra lần cuối tại Fatima, Dom.NTP