PDA

View Full Version : BCTC Tháng 10 năm 2018anhnguyen
07-11-2018, 09:09 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 10 năm 2018 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 10 năm 2018 ( ĐVT: VNĐ )STT
DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước
230,451,000
& 2200 usdhttps://gioitreconggiao.org/forum/threads/8063-BCTC-Thang-9-nam-2018


1
Anh Phi Khanh ủng hộ
100,000

Tâm Anh chuyển


2
Café thánh ca tháng 9/2018
690,000
3
Café thánh ca tháng 10/2018
705,000
4
Bạn Mai Hương ủng hộ
300,000

ck


5
Mua nến (cầu nguyện Taize)

210,0006
Đổi ngoại tệ (2200 usd * 23.300)
51,260,000

CỘNG PHÁT SINH
283,506,000
210,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
283,296,000


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .