PDA

View Full Version : BCTC Trao Yêu 6 ( ngày 27/11/2018)anhnguyen
02-12-2018, 10:39 AM
Báo Cáo Tài Chính Trao Yêu Thương 6 - Phát Quà Cho Người Vô Gia Cư (27/11/2018)
ĐVT: VNĐSTT

DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


1
Bạn Teresa Lê ủng hộ
500,000
2
Chị Thanh ủng hộ
500,000

Bạn My chuyển


3
Sữa tươi ( 200 hộp)

1,147,000
4
Bánh bao (15.000 * 50)

750,0005
Áo mưa ( 27.000 * 50)

1,350,0006
Áo khoác (80.000 * 50)

4,000,0007
Bao xốp

80,000

CỘNG PHÁT SINH
1,000,000
7,327,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
(6,327,000)

*
Số dư : - 6.327.000 đ ( sẽ trích quỹ diễn đàn )