PDA

View Full Version : BCTC Tháng 11&12 năm 2018anhnguyen
01-01-2019, 12:04 AM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 11&12 năm 2018 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 11&12 năm 2018 ( ĐVT: VNĐ )


STT

DiỄN GiẢI

THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
283,296,000


https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8070-BCTC-Thang-10-nam-20181
Anh Phi Khanh ủng hộ
200,000


Tâm Anh chuyển


2
Trao Yêu Thương 6


6,327,000
https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8076-BCTC-Trao-Yeu-6-ngay-27-11-2018CỘNG PHÁT SINH

283,496,000
6,327,000
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ

277,169,000

Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .