PDA

View Full Version : BCTC Tháng 1 năm 2019anhnguyen
14-02-2019, 09:29 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 1năm 2019 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 1 năm 2019 ( ĐVT: VNĐ )STT

DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ
Tồn quỹ kỳ trước
277,169,000
1
Anh Phi Khanh ủng hộ
100,000

Tâm Anh chuyển


2
Chi tiệc tất niên

1,833,0003
Bạn Hoa Phạm ủng hộ
200,000
4
Chị Thịnh ủng hộ
1,500,000

Tâm Anh chuyển


5
Chi mua quà tết Ân nhân

1,800,0006
Chi tiền mua SSL cho diễn đàn ( chứng chỉ để chạy web)

365,000

CỘNG PHÁT SINH
278,969,000
3,998,000
-SỐ DƯ CuỐI KỲ
274,971,000


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .