PDA

View Full Version : Báo cáo tài chính tháng 12 - Diễn đàn Giới trẻ Công giáoallihavetogive
02-01-2011, 11:01 PM
Đây là bản Báo cáo Tài Chính tháng 12 của GTCG do hatcatnho gởi cho Allihavetogive.


http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/bctc-1.jpg (http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/bctc-1.jpg)


Allihavetogive đã thanh toán đầy đủ cho Cty Hiệp Nhất theo đúng hợp đồng.


http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9593-1.jpg

http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9594.jpg (http://i152.photobucket.com/albums/s192/songmatieungao/IMG_9594.jpg)


Số tiền phần thưởng cho cuộc thi "Hướng về Giáng Sinh 2010" Allihavetogive mới chuyển được 200K cho Panda và 100K cho smiles (ủng hộ Ra Khơi VIII), hiện All còn giữ 50K phần thưởng của Jade. Nếu 1 tuần nữa vẫn không liên hệ được với Jade, All sẽ nhập lại vào quĩ 50K này.

Thân mến!