PDA

View Full Version : BCTC Trao Yêu Thương 7 ( 23/2/2019)anhnguyen
29-03-2019, 10:33 PM
Báo Cáo Tài Chính : Trao Yêu Thương 7 - Phát Quà Cho Người Vô Gia Cư ( 23/2/2019) ĐVT : VNĐ
STT

DiỄN GiẢI

THU
CHI
GHI CHÚ


1
Bạn Quyên ủng hộ
500,000


2
Chị Kiều ủng hộ 50 gói mỳ ly
3
Mềm ( 50 * 40,000)


2,000,000
4
Mỳ ly ( 200 * 5200)


1,040,000
5
Bánh bao (50 * 15,000)750,000
6
Dầu gió (50 * 13,500)


675,000
7
Bao lì xì ( 50 * 200,000)


10,000,000
8
Bao xốp ( 1.5kg * 40,000)


60,000

CỘNG PHÁT SINH
500,000
14,525,000
-
SỐ DƯ CuỐI KỲ
(14,025,000)

Số dư cuối âm : - 14,025,000 đ sẽ trích quỹ diễn đàn