PDA

View Full Version : BCTC Tháng 2&3 năm 2019anhnguyen
01-04-2019, 08:55 PM
Anhnguyen xin báo cáo với cả nhà tình hình quỹ diễn đàn tháng 2&3 năm 2019 như sau:

BCTC_ QUỸ NHÓM GIOITRECONGGIAO.ORG Tháng 2 &3 năm 2019 ( ĐVT: VNĐ )


STT

DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚTồn quỹ kỳ trước

274,971,000
1
Anh Phi Khanh ủng hộ
200,000

Tâm Anh chuyển


2
Chi phí Trao Yêu Thương 7

14,025,000
https://gioitreconggiao.org/forum/threads/8105-BCTC-Trao-Yeu-Thuong-7-23-2-2019-?goto=newpost

CỘNG PHÁT SINH
275,171,000
14,025,000

-SỐ DƯ CuỐI KỲ
261,146,000


Anhnguyen xin thay mặt nhóm gioitreconggiao.org chân thành tri ân đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ , Quý Ân Nhân và toàn thể Thành Viên đã ủng hộ cho sự phát triển và tồn tại của diễn đàn bằng cách này cách khác . Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an trên Quý vị .