PDA

View Full Version : BCTC Mừng Bổn Mạng Và Sinh Nhật Diễn Đàn Lần 9 (29/6/2019- 30/6/2019)anhnguyen
12-08-2019, 10:21 PM
BCTC Mừng Bổn Mạng Và Sinh Nhật Diễn Đàn Lần 9 (29/6/2019 - 30/6/2019) ( ĐVT : vnd)
STT

DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


1

Thành viên đóng góp
7,275,000


2
Tiền xe + bồi dưỡng


5,800,000
3
Xin Lễ


300,000
4
Tiền thuê phòng nghỉ


3,000,000
5
Ẩm thực


5,096,000
6
Bánh sinh nhật


450,000
7
Tiền thuê ghế bố ( bãi biển)


500,000
8
Chén , đĩa giấy …


99,000


CỘNG PHÁT SINH
7,275,000
15,245,000
-Còn lại
(7,970,000)******* Phần còn lại - 7.970.000 đ sẽ trích quỹ diễn đàn.