PDA

View Full Version : BCTC Trao Yêu Thương 8anhnguyen
10-10-2019, 09:10 PM
Báo cáo tài chính Trao Yêu Thương 8 : Phát Quà Trung Thu _Mái Ấm Thánh Tâm ( 13/9/2019). ĐVT : VNDSTT

Diễn giải
ĐVT
Số Lượng
Đơn Giá
Số tiền
Ghi chú1
Bột ngọt
Bao
1
725,000
725,0002
Dầu ăn
Thùng
1
570,000
570,0003
Hạt nêm
Thùng
1
540,000
540,0004
Nước mắm Nam Ngư
Thùng
1
480,000
480,0005
Nước tương
Thùng
1
310,000
310,0006
Gạo 50kg
Bao
1
725,000
725,0007
Sữa tươi
Thùng
5
300,000
1,500,0008
Bánh Mari
Hộp
30
9,000
270,0009
Bánh Nabati
Gói
30
5,000
150,00010
Bánh trung thu
Bánh
30
8,000
240,00011
Kẹo mút
Bịch
4
37,000
148,00012
Bánh Snack
Gói
15
3,467
52,00013
Lồng đèn heo hồng
Cái
5
15,000
75,00014
Lồng đèn cá chép
Cái
5
28,000
140,00015
Lồng đèn bát giới
Cái
5
38,000
190,00016
Lồng đèn dài
Cái
5
28,000
140,00017
Lồng đèn mái lớn
Cái
5
25,000
125,00018
Lồng đèn Picachu
Cái
5
16,000
80,00019
Lồng đèn trắng
Cái
5
34,000
170,00020
Pin ó
Cục
4
28,000
112,00021
Thùng giấy7,000
TỔNG CỘNG6,749,000