PDA

View Full Version : BCTC Mừng Bổn Mạng Và Sinh Nhật Diễn Đàn Lần 10 (04/07/2020 - 05/07/2020)anhnguyen
07-08-2020, 11:03 PM
BCTC Mừng Bổn Mạng Và Sinh Nhật Diễn Đàn Lần 10 (04/07/2020 - 05/07/2020) ( ĐVT : vnd)STT

DiỄN GiẢI
THU
CHI
GHI CHÚ


1
Thành viên đóng góp
7,800,000


2
Bạn Sky
730,000


3
Bạn Bích Loan
200,000


4
Xin Lễ


500,000
5
Bánh sinh nhật


400,000
6
Quà hộ dân ( 30 bao lì xì *200.000)


6,000,000
7
Mì gói ( 30 thùng )


2,100,000
8
Quà tặng


380,000
9
Giấy ghi tâm tình


30,000
10
Tiền ăn


5,830,000
11
Tiền xe + bồi dưỡng


12,200,000


Tổng Cộng
8,730,000
27,440,000
-
Còn lại

(18,710,000)
*** Phần còn lại còn - 18.710.000 đ sẽ trích quỹ Diễn Đàn.