PDA

View Full Version : BCTC Chương Trình Thăm Mái Ấm Thánh Mẫu La Vang Ngày 18/10/2020anhnguyen
15-11-2020, 01:55 PM
BCTC Chương Trình Thăm Mái Ấm Thánh Mẫu La Vang Ngày 18/10/2020 (ĐVT: VNĐ)STT
DiỄN GiẢI
CHI
GHI CHÚ


1
Họp lên chương trình
283,0002
Hỗ trợ đóng tiền Bảo hiểm cho 54 em học sinh
32,634,0003
Tiền ăn trưa
500,0004
Mua kẹo và nước ngọt
800,000
Tổng Cộng
34,217,000
-
Tổng chi phí 34.217.000 đ sẽ trích quỹ diễn đàn.