Giới Trẻ Công Giáo

Chào mừng bạn đến với Giới Trẻ Công Giáo.


Thống kê Collapse this Category

 • Bài viết mới
 • Đặc San
 • Tiếng Vọng
 • AGAPE
 • Ý Lễ
 • Hiệp Thông
 • Bạn Trẻ
Người Mua Diêm   Chúa Nhật 29 Thường Niên (17/10/2021-23/10/2021)
Người Mua Diêm   Chúa Nhật 28 Thường Niên (10/10/2021-16/10/2021)
Pere Joseph   Chúa Nhật 22 Thường Niên (29/08/2021-04/09/2021)
Người Mua Diêm   Chúa Nhật 26 Thường Niên (26/09/2021-02/10/2021)
Người Mua Diêm   Chúa Nhật 25 Thường Niên (19/09/2021-25/09/2021)
Người Mua Diêm   Chúa Nhật 24 Thường Niên (12/09/2021-18/09/2021)
Mai Cồ   Chúa Nhật 23 Thường Niên (05/09/2021-11/09/2021)
anhnguyen   BCTC Tháng 08 năm 2021
Người Mua Diêm   Chúa Nhật 21 Thường Niên (22/08/2021-28/08/2021)
Người Mua Diêm   Chúa Nhật Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/08/2021-21/08/2021)

 1. Tiêu đề Chủ đề Bài cuối
  1. Thông báo

   (19 Viewing)

   Các vấn đề chung của diễn đàn GTCG

   Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 157
   • Bài gửi: 606

   Bài mới gửi:

  2. Khu vực đặc biệt nhất của diễn đàn GTCG, nơi các linh mục và tu sĩ nam nữ viết bài chia sẻ với các bạn trẻ.

   Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 200
   • Bài gửi: 519
  3. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 452
   • Bài gửi: 1,273

   Bài mới gửi:

  4. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 946
   • Bài gửi: 3,866
 2. Tiêu đề Chủ đề Bài cuối
  1. AGAPE

   (20 Viewing)

   Cùng giao lưu, sinh hoạt và chia sẻ với nhau qua bữa ăn huynh đệ và cầu nguyện

   Điều hành:

   1. DARK

   Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 103
   • Bài gửi: 1,558

   Bài mới gửi:

  2. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 156
   • Bài gửi: 742

   Bài mới gửi:

  3. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 53
   • Bài gửi: 172