Diễn đàn: ĐẠI SẢNH GTCG

: Bài mới gửi

 1. Các vấn đề chung của diễn đàn GTCG

  Thiết lập:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 177
  • Bài gửi: 627

  Bài mới gửi:

  1. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 4
   • Bài gửi: 6
  2. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 5
   • Bài gửi: 21

   Bài mới gửi:

  3. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 17
   • Bài gửi: 125

   Bài mới gửi:

  4. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 116
   • Bài gửi: 132

   Bài mới gửi:

 2. Khu vực đặc biệt nhất của diễn đàn GTCG, nơi các linh mục và tu sĩ nam nữ viết bài chia sẻ với các bạn trẻ.

  Thiết lập:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 201
  • Bài gửi: 521
  1. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 138
   • Bài gửi: 363

   Bài mới gửi:

  2. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 63
   • Bài gửi: 158

   Bài mới gửi:

  1. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 90
   • Bài gửi: 304

   Bài mới gửi:

  2. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 105
   • Bài gửi: 245

   Bài mới gửi:

   Pere Joseph Xớn xác Tới bài cuối cùng


   02-03-2019 09:57 AM

  3. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 157
   • Bài gửi: 285
  4. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 34
   • Bài gửi: 194

   Bài mới gửi:

  5. Những câu chuyện nhỏ để lại cho ta nhiều suy nghĩ và niềm tin tốt đẹp trong cuộc sống này...

   Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 11
   • Bài gửi: 51
 3. Điều hành:

  1. DARK

  Thiết lập:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 452
  • Bài gửi: 1,273

  Bài mới gửi:

  1. Điều hành:

   1. DARK

   Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 171
   • Bài gửi: 671

   Bài mới gửi:

  2. Điều hành:

   1. DARK

   Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 148
   • Bài gửi: 227
  3. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 130
   • Bài gửi: 366
 4. Thiết lập:

  Forum Statistics:

  • Chủ đề: 1,053
  • Bài gửi: 4,083
  1. Hai cha Linh hướng Padre PaoloPere Joseph yêu thương dâng ý lễ cho thành viên diễn đàn hàng tuần. Các bạn vào topic ý lễ của tuần để xin ý lễ nhé.

   Điều hành:

   1. anhnguyen

   Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 570
   • Bài gửi: 1,894
  2. Các bạn có thể đọc thêm nhiều bài Suy niệm Lời Chúa trong chuyên mục Đặc San Giới Trẻ, do hai cha Linh hướng và các tu sĩ đồng hành diễn đàn chia sẻ.

   Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 193
   • Bài gửi: 329

   Bài mới gửi:

  3. Thiết lập:

   Forum Statistics:

   • Chủ đề: 286
   • Bài gửi: 1,850