Cúi xin Ngài xót thương
Chiếu chan hoà ánh quang
Để người ra đi về tới
Bến bờ yêu thương...!!

Hiệp lời cầu nguyện cùng GP Cần Thơ!!!

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: