QUÊ HƯƠNG GIÀU ĐẸP

Cách chơi: các em tham gia trò chơi đứng thành vòng tròn, vừa vỗ tay vừa hát. Khi người quản trò thổi một tiếng còi "tít" và chỉ vào 1 em nào đó nói tên một địa phương, em được chỉ sẽ trả lời tên đặc sản của địa phương đó.

Ví dụ: Quản trò hô "Phú quốc" thì người chơi trả lời "Nước mắm".

Luật chơi: Em nào không trả lời được hoặc trả lời sai sẽ bị thua và chịu hình phạt của tập thể
Quản trò phải qui định thời gian trả lời để trò chơi thêm linh hoạt
__________

Cải biên 1: VÒNG QUANH THẾ GIỚI


Cách chơi: Tương tự trò chơi gốc, nhưng được thay bằng tên của một châu lục và tên 1 nước thuộc châu lục đó

Ví dụ: Quản trò hô "Châu Á" thì người chơi trả lời "Campuchia"

Luật chơi: tương tự trò chơi gốc.
__________

Cải biên 2: NHÀ SẢN XUẤT

Cách chơi: Tương tự trò chơi gốc, nhưng khi chơi quản trò sẽ nói tên một loại vật liệu nào đó, còn người chơi sẽ trả lời bằng một sản phẩm được sản xuất hoặc chế biến từ vật liệu đó.

Ví dụ: Quản trò hô to "Nhựa", thì người chơi trả lời "Xô" hoặc "Thau".

Luật chơi: Tương tự
__________

Cải biên 3: CÙNG HỌC MORSE


Cách chơi: Tương tự trò chơi gốc, nhưng được thay thế bằng bảng chữ cái và ký hiệu Morse của các chữ cái.

Ví dụ: Quản trò hô chữ "A", người chơi sẽ trả lời "Tic te"

Luật chơi: Tương tự

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: