Công đồng Vatican II khẳng định: "Phụng vụ là nguồn mạch và là tột đỉnh của tất cả đời sống Hội Thánh!" Trong Phung vụ, Chúa Kitô hiện diện cách đích thực để quy tụ dân Thiên Chúa và cùng với Người, ta dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh chúc tụng và xin ơn thánh hóa trần gian. Chính vì thế, Phụng vụ là sự sống của người Kitô hữu.

Đặc biệt hơn hết đó là Bí Tích Thánh Thể. Bí Tích Thánh Thể là Bí tích Chúa Giếu đã lập để tiếp tục lễ hy sinh trên Thánh giá và để ban Mình Máu Người dưới hình bánh rượu làm của nuôi linh hồn ta. Và Thánh lễ là cuộc tưởng niệm lễ Vượt Qua của Chúa Kitô, là hiên tại hoá và tiến dâng lễ hy sinh đôc nhất của Người lên Chúa Cha trong Phụng vụ của Hội Thánh.

Thánh lễ gồm 2 phần chính: phụng vụ Lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể.
Thế nhưng, đại đa số các giáo phái Kitô giáo ngày nay chỉ nhấn mạnh đến phần phụng vụ Lời Chúa. Tức là xem trọng việc rao giảng Lời Chúa mà không hề tin vào Mình Thánh Chúa. Cho nên, ngoài phần rao giảng Lời Chúa còn có nghi thức tưởng nhớ bữa tiệc ly của Chúa và các môn đệ (được cử hành như thánh lễ Công Giáo). Tuy nhiên, họ chỉ coi việc bẻ bánh như là một sự kiện để kỉ niệm hoặc một hình thức biểu hiện sự hiên diện của Chúa mà thôi; chứ không coi đó thực sự là Mình Thánh Chúa nhờ quyền năng Chúa mà hoá thành bánh rượu nuôi sống linh hồn ta.
Đó chính là lý do tại sao Giáo Hội Công Giáo không cho người ngoài Công Giáo lên rước lễ khi đi xem lễ. Phải chăng đó chính là việc "phạm sự Thánh" khi cho người không tin có Chúa hiện diện thực sự trong tấm bánh bé nhỏ?
Mặt khác, Giáo Hội cũng không cho phép người Công Giáo lên rước lễ không phải là Công Giáo. Tức là không tin thực bánh được trao ban chính là Mính Thánh Chúa. Chỉ rước cho có lệ, chu toàn bổn phận mà thôi. Liệu rằng đó chó phải là việc "tin thờ ngẫu tượng" không?

Ngày nay, người Kitô hữu có khuynh hướng nhấn mạnh đến việc đọc lời Chúa, suy niệm Tin mừng hằng ngày, chia sẻ lời Chúa, tham gia hội này đoàn nọ.... mà không đếm xỉa đến việc tham dự Thánh lễ và rước lễ. Đó có phải là Đạo không?
Lời Chúa và Mình Thánh Chúa là hai lương thực thiêng liêng không thể thiếu để làm nên sự sống của Người Kitô Hữu. Mất một trong hai thì cuộc đời hiện tại và sau này của ta sẽ như thế nào?
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban Mình Thánh Ngài nuôi dưỡng hồn chúng con. Xin Chúa thứ tha cho những lần chúng con xúc phạm đến Mình Thánh Ngài. Xin Ngài hãy đến ở cùng chúng con để chúng con mãi no thoả tình Chúa. Amen.

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: