Quà đã được chuẩn bị kĩ càng và sẵn sàng.............


Ngày xưa...
từ đôi tay này,
các cụ đã truyền hơi thở và hơi ấm từ sức sống các cụ cho chúng con,
nay,
cũng qua bàn tay này,
chúng con cũng xin được ghi ơn và chia sẻ lại đến với các bậc đáng kính,
Nguyện xin Thiên Chúa truyền hơi ấm từ đôi tay con cho các bậc ông bà, cha mẹ,
cho chúng con được cảm thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.
xin cho chúng con luôn là một niềm vui cho .....................

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: