GƯƠNG PHẢN CHIẾU

Mình chụp chính mình trong kính gương
Chung quanh hoa lá, cỏ cây vườn
Thiên nhiên ban tặng bao kỳ thú,
Con suối lượn là chảy dễ thương...


NHỚ HUẾ

Tôi ngồi nhớ lại Huế xưa,
Những trang kỉ niệm vui đùa hồn nhiên
Bước chân qua tới Trường Tiền,
Dạo chơi ngay giữa công viên mé cầu.
SAY TÌNH CHÚA

Phải có để yêu, để giải bày
Tình Ngài đi mãi suốt cơn say
Trần gian con hiến dâng Ngài đó
Xin bọc con vào trong cánh tay.

JB.Sĩ Trọng.