KHOẢNH KHẮC TUYỆT DIỆU

Thật lạ lùng khi Ngài đến bên ta,
Giây phút thần tiên vắn vỏi, và
Ta thả hồn mình vào khoảng lặng
Ơn Ngài đổ xuống tựa mưa sa...

JB.Sĩ Trọng.