Thứ Năm Thứ Năm Tuần 21 Thường Niên Năm A 28/8/2014. Thánh Augustinô
Bài đọc 1: Cr 1:1-9
Phúc Âm: Mt 24:42-51

KHÔNG BIẾT NGÀY NÀO, GIỜ NÀO THIÊN CHÚA SẼ ĐẾN

“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào,
giờ nào Chúa của anh em sẽ đến.”(Mt 24:42)Suy niệm:
Mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho thời gian để sống và làm việc cho Chúa ở trần gian này. Và chúng ta như những người tôi tớ phục vụ Chúa qua công việc hằng ngày. Dù công việc có khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều là những tôi tớ hèn mọn của Chúa. Chúng ta phải tận tụy với công việc Chúa ban, và trung thành với nhưng mệnh lệnh của Chúa. Nếu không một ngày nào đó phải ra trước tòa Chúa để trả lời với Chúa về những công việc mà Chúa giao cho chúng ta.

Sống Lời Chúa:
Tôi cố gắng sống và giữ lời Chúa như một tôi tớ trung thành, và tận tụy với công việc mà Chúa đã giao cho tôi.

Chia sẻ:
Bạn và tôi không biết trước được ngày giờ nào Chúa đến. Vậy chúng ta luôn thức tỉnh và sẵn sàng chờ Chúa đến mà không bị ngủ mê.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho con luôn có lòng trông chờ Chúa đến, và sẵn sàng như như người trung tín siên năng, thức tỉnh cầm đèn sáng trong tay mà chờ Chúa đến. Để con được sống cùng Chúa là Đấng con hết lòng tin tưởng và mến yêu. Amen

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: