Thứ Bảy Tuần 21 Thường Niên Năm A 30/8/2014
Bài đọc 1: 1Cr 1:26-31
Phúc Âm: Mt 25:14-30


DỤ NGÔN VỀ NÉN BẠC

“…Ông chủ nói với người ấy “Khá lắm hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành,
trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi nhiều việc.
Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh”…” (Mt 25: 21)Suy niệm:
Chúa ban cho chúng ta khả năng, điều đó thực sự là một điều tốt lành. Ngài để chúng ta tự do cũng như cho chúng ta tự quyết định và làm gì với những khả năng này.
Với sự tự do này, không những chúng ta chịu trách nhiệm về việc mình làm mà còn có trách nhiệm giải trình những việc đó với Chúa nữa. Giống như trong dụ ngôn nén bạc này, người đầy tớ đã dùng những nén bạc như thế nào để sinh lợi cho chính bản thân và cho người khác
Thiên Chúa tưởng thưởng lòng trung thành. Chúng ta càng phát triển tài năng Thiên Chúa ban cho, thì càng nhận được nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta thờ ơ với tài năng mà Chúa ban cho, là chúng ta đã vô ơn với Chúa về sự ban phát khả năng cách rộng rãi của Ngài

Sống Lời Chúa:
Tôi sẽ dùng hết những khả năng Chúa ban cho tôi, để sinh lợi cho tôi và cho những người sống chung quanh tôi

Chia sẻ:
Bạn có thờ ơ hoặc phung phí khả năng mà Chúa ban cho bạn không?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về những tài năng mà Chúa ban cho con. Xin Chúa giúp con để con biết dùng những tài năng này mà làm thăng tiến đời sống con, cũng như mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Amen .

Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: